Informace

Školící centrum

Prostory pro školení 12 osob.

19.4.2017

aktualizace

Ceník

Orientační ceník zde.

Poplachové systémy

Elektronické poplachové systémy jsou moderní prostředky sloužící k ochraně života, zdraví a majetku. Tyto systémy se v dnešní době využívají na střežení všech typů objektů a prostorů od rozsáhlých komplexů komerčních objektů, nákupních center, výrobních hal, elektráren, až po zabezpečení rodinných domů, bytů, chat, apod.
Mozkem každého EZS je ústředna, která na základě naprogramovaných podnětů vyhodnocuje veškeré signály z instalovaných detektorů a dalších prvků a následně rozhoduje o vyhlášení poplachu. Dnešní EZS používají k vypnutí systému klávesnice, nebo je možné systém vypnout i za pomocí tlačítka radiového ovladače. Pro ochranu vnitřních prostor lze použít pasivní infračervený detektor pohybu (PIR detektor), který je schopen na základě analýzy teploty rozeznat pohyb člověka v místnosti. Mezi další nejčastěji používané detektory pro ochranu vnitřních prostor patří detektor tříštění skla. Ten vyhlásí poplach při detekci akustického tlaku a následného charakteristického zvuku při tříštění skla.
Kromě čidel detekujících přítomnost člověka je možné do systému EZS přiřadit i detektory reagující a upozorňující na přítomnost vodní hladiny, vznik požáru, uniku plynu a jiných látek. V případě vyhlášení poplachu ústředna spustí zvukově akustickou signalizaci - sirénu. Ta může být umístěna uvnitř objektu s cílem odradit pachatele, nebo na plášti objektu s úkolem přilákat pozornost sousedů. Pro upozornění majitele objektu se používají komunikátory využívající mobilní sítě operátorů (GSM) nebo pevnou telefonní linku. Tento systém pak zavolá na veškerá uvedená čísla, nebo se přehraje zpráva, kterou uživatel při instalaci nahrál do systému. Systém je možné napojit na pult centrální ochrany.

Dělení EZS

Před vlastním návrhem zabezpečení je nutné si s uživatelem upřesnit, které z následujících prvků budou na objektu/objektech použity.

- venkovní ochrana
- plášťová ochrana
- prostorová ochrana
- předmětová ochrana

Venkovní ochrana

Venkovní detektory pohybu patří mezi tzv. perimetrickou ochranu objektu. Tyto detektory signalizují přítomnost člověka ještě před jeho samotným přiblížením k objektu a zpravidla ohraničují hranici pozemku. V dnešní době jsou venkovní detektory pohybu aplikovány např. pro střežení FVE elektráren.

Plášťová ochrana

Plášťová ochrana zajišťuje plášť objektu vůči styku s prostorami jiných uživatelů nebo nestřeženými prostorami. Jedná se obvykle o kombinaci detektorů tříštění skla, magnetických kontaktů detekujících otevření otevíratelných ploch. U velkých prostor je možno využít např. IR závor pro střežení stěn s více vstupy nebo otvory.

Prostorová ochrana

Prostorová ochranadetekuje pohyb narušitele uvnitř objektu. Obvykle se jedná o kombinaci pasivních infračervených (PIR) detektorů pohybu a detektorů duálních (detektor má vestavěny dva senzory a poplach vyhlašuje jako logický součin poplachů od jednotlivých senzorů. Obvyklá je kombinace PIR a mikrovlnného senzoru). Výběr detektoru závisí na jeho stanovišti a místních podmínkách. Duální detektory jsou obecně odolnější proti falešným poplachům způsobeným vnějším prostředím (např. sluneční svit).

Předmětová ochrana

Předmětová ochrana doplňuje zabezpečení plášťové a prostorové. Je to samostatné zabezpečení vybraných předmětů v objektu (obrazů, uměleckých děl apod.). Obvykle jsou detektory předmětové ochrany přiřazeny do samostatně ovládané skupiny (skupin), což umožňuje střežení těchto předmětů i v době zvýšeného provozu.